Søknad om plass i Skinsnesheia Barnehage gjøres via foresattportalen, Lindesnes kommune. Søk her

Søknadsfrist er 1. mars.

Meny