Søknad om plass i Skinsnesheia Barnehage gjøres via foresattportalen, Lindesnes kommune. Søk her. Søknadsfrist er 1. mars.

Informasjon om foreldreaktiv tilvenning finner du her

Meny