Skinsnesheia barnehage er Mandals største barnehage (privat) med sentral beliggenhet i byggefeltet på Skinsnesheia.
Barnehagen startet opp i 2005 og består av to bygg:
0-3 års bygg for de minste barna (basene for 1 og 2 åringene) og 3-6 års bygget for de tre eldste basene.
Barnehagen er godkjent for 130 plasser fra 0-6 år.

Barnehagen er bygd med spennende lekerom og barna tilhører hver sin aldersinndelte base. I basene jobber vi mye i smågrupper for å få
nærhet til hvert enkelt barn.
Barnehagen har 3 eiere som alle arbeider i barnehagen sammen med ei super personalgruppe på ca 40 ansatte.

Vår visjon er «ROM FOR ALLE».
Vi har stort fokus på:

  • en trygg og god tilvenningsperiode for barn og foresatte
  • et inkluderende læringsmiljø
  • å skape nære relasjoner mellom ansatte og barn
  • å forebygge krenkelser
  • godt foreldresamarbeid med en åpen dialog
  • kvalitet i alle ledd

Åpningstider 06:45 – 17:00. Åpent 12 måneder i året

Meny