VELKOMMEN TIL Å SØKE BARNEHAGEPLASS HOS OSS

Velkommen

Skinsnesheia barnehage ligger sentralt i byggefeltet på Skinsnesheia. Høsten 2015 feiret vi 10 år med å utvide med et nytt bygg. Vi har nå et bygg for barna 3-6 år og et bygg for barna 0-3 år.

Barnehagen er bygd med spennende lekerom og barna tilhører hver sin aldersinndelte base. I basene jobber vi mye i smågrupper for å få nærhet til hvert enkelt barn.

Åpningstider 06:45 – 17:00. Åpent 12 måneder i året.

Meny